Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Kontroler Biletów

Oferujemy:
– bardzo dobre wynagrodzenie,
– forma zatrudnienia: umowa o pracę – pełny etat lub umowa zlecenie,
– możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagania:
– średnie wykształcenie,
– ukończony 21 rok życia,
– dobry stan zdrowia,
– odporność na sytuacje stresowe,
– wysoka kultura osobista,
– niekaralności.

Oferty (CV i list motywacyjny) można składać:
– osobiście w siedzibie Spółki przy ul. 3 Maja 67 w Sopocie
(od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00),
– w Biurach regionalnych w godzinach pracy,
– w formie elektronicznej.

Kontroler Biletów ZIKiT Kraków – Napisz do Nas
Kontroler Biletów ZTM Gdańsk, MZK Wejherowo – Napisz do Nas
Kontroler Biletów KM Warszawa, WKD Grodzisk Mazowiecki – Napisz do Nas

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel:

– (58) 721-39-80 wew. 71 (dotyczy ZIKiT Kraków)
– (58) 721-39-80 wew. 45 (dotyczy ZTM Gdańsk, MZK Wejherowo)
– (58) 721-39-80 wew. 50 (dotyczy KM Warszawa, WKD Grodzisk Mazowiecki)

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:

Zakłady Wielobranżowe RENOMA Sp. z o.o.

z siedzibą w Sopocie ul. 3 Maja 67

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

IOD@zwrenoma.pl

(58) 721-39-80

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

w celu rekrutacji/realizacji obowiązku prawnego

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych, realizacja umowy której jak Pani/Pan stroną, oraz realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez 50 lat

Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  4. przenoszenia danych,

  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

wymogiem ustawy Kodeks Pracy, oraz warunkiem podpisanej umowy

Pani/Pana dane:

Nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.