Prowadzimy kontrole biletowe zgodnie z potrzebami naszego klienta. Zajmujemy się przygotowaniem pełnych danych statystycznych dotyczących przeprowadzanych kontroli. Obsługujemy reklamacje składane przez podróżnych.