Kontrola biletów w Krakowie

Szanowni Państwo, w dniu 28 lutego 2022 r.  zakończyliśmy realizację usługi kontroli biletowej realizowanej dla Zarządu Transportu Publicznego Krakowie.

Reklamacje dotyczące wezwań do zapłaty wystawionych do dnia 28 lutego 2022 r. w ciągu 3 miesięcy od ich otrzymania można złożyć :

  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje.krakow@zwrenoma.pl,
  • w formie pisemnej (do dnia 30 kwietnia 2022 r. pisma należy kierować na adres ul. Wileńska 2A, 31-413 Kraków, od dnia 1 maja 2022 r. na adres ul. 3 Maja 67, 81-850 Sopot),
  • osobiście w naszym biurze  w Krakowie (do dnia 30 kwietnia 2022 r.).