Reklamacje drogą mailową

W trosce o wspólne bezpieczeństwo rekomendujemy Państwu składanie reklamacji drogą mailową.

Reklamacje Wejherowo – Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie Sp. z o.o.
reklamacje.wejherowo@zwrenoma.pl
+48 (58) 721-39-80 wew. 29
Reklamacje Gdańsk – Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
reklamacje.gdansk@zwrenoma.pl
+48 (58) 721-39-80 wew. 40
+48 (58) 721-32-66
Reklamacje Kraków – Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
reklamacje.krakow@zwrenoma.pl
+48 (58) 721-39-80 wew. 70
+48 (12) 306-77-11

Co powinna zawierać reklamacja?
– datę sporządzenia reklamacji,
– imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) przewoźnika,
– imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) uprawnionego albo podróżnego,
– załączoną kopię dokumentu dotyczącego zawarcia umowy przewozu,
– uzasadnienie reklamacji,
– podpis uprawnionego lub podróżnego – w przypadku reklamacji wnoszonej w formie pisemnej,
– oryginał lub kopię wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. Nr 38, poz. 266) na podstawie art. 79 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983.)

RODO – Ochrona danych osobowych

Wznowienie działalności biura w Krakowie

W dniu 19 maja 2020 wznowiliśmy działalność naszego biura w Krakowie przy ul. Wileńskiej 2A

Godziny otwarcia biura: Poniedziałek, Wtorek, Czwartek i Piątek 8:00 – 16:00, Środa 10:00 – 18:00

W trosce o wspólne bezpieczeństwo bardzo prosimy o zachowanie następujących zasad:
– osoby oczekujące na obsługę muszą zachować odstęp minimum 2 metrów,
– przed okienkiem może przebywać tylko jedna osoba,
– przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa,
– prosimy o dezynfekowanie rąk przy użyciu przygotowanych środków odkażających,
– nie będzie możliwości przygotowania reklamacji pisemnej na miejscu – w przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: +48 (12) 306-77-11,
– prosimy o realizację wpłat bezgotówkowo, w biurze dostępny jest terminal do obsługi kart płatniczych (po każdym użyciu będzie dezynfekowany),
– przypominamy, iż reklamacje można składać drogą mailową: reklamacje.krakow@zwrenoma.pl

Wznowienie działalności biura w Gdańsku

W dniu 7 maja 2020 wznowiliśmy działalność naszego biura w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 2/4 (budynek LOT)

Godziny otwarcia biura: Poniedziałek, Wtorek, Czwartek i Piątek 8:00 – 16:00, Środa 10:00 – 18:00

W trosce o wspólne bezpieczeństwo bardzo prosimy o zachowanie następujących zasad:
– osoby oczekujące na obsługę muszą zachować odstęp minimum 2 metrów,
– przed okienkiem zlokalizowanym na pierwszym piętrze może przebywać tylko jedna osoba,
– prosimy o potwierdzenie możliwości wejścia na piętro telefonicznie: +48 (58) 721-32-66 lub przez domofon dedykowany dla osób niepełnosprawnych (po każdym użyciu będzie dezynfekowany),
– przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa,
– prosimy o dezynfekowanie rąk przy użyciu przygotowanych środków odkażających,
– nie będzie możliwości przygotowania reklamacji pisemnej na miejscu – w przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: +48 (58) 721-32-66,
– prosimy o realizację wpłat bezgotówkowo, w biurze dostępny jest terminal do obsługi kart płatniczych (po każdym użyciu będzie dezynfekowany),
– przypominamy, iż reklamacje można składać drogą mailową: reklamacje.gdansk@zwrenoma.pl