Nadzorujemy pracę kierowców w zakresie punktualności, posiadania w sprzedaży biletów. Sprawujemy kontrolę  w zakresie czystości pojazdów oraz sprawności kasowników. Kontrolujemy poprawność zachowań pracowników klienta w stosunku do pasażerów.