Windykujemy opłaty dodatkowe z tytułu przejazdów bezbiletowych. Odzyskujemy wszelkie inne należności. Skupujemy wierzytelności.